strona główna | dodaj do ulubionych  


II. Zarządzanie nieruchomością wraz z obsługą księgową wspólnoty

Zarządzanie nieruchomością to, oprócz wykonywania wszystkich czynności administratora, zespół czynności zmierzających do utrzymania, a jeśli to możliwe do podwyższenia wartości nieruchomości.
Czynności samodzielnego sprawowania zwykłego zarządu powierzchnią wspólną objęte zakresem naszej oferty.

1. Przygotowanie dokumentacji koniecznej do podjęcia stosownych uchwał umożliwiających "usamodzielnienie" się Wspólnoty Mieszkaniowej,

2. Rejestrację Wspólnoty - nadanie jej numeru REGON i NIP,

3. Uregulowania spraw podatkowych Wspólnoty Mieszkaniowej,

4. Otworzenia kont bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej,

5. przygotowania umów pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, a firmami:
- dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki,
- doprowadzającą energię elektryczną do części wspólnej budynku,
- wywożącą śmieci,
- doprowadzającą energię cieplną i ciepłą wodę,
- świadczącą usługi kominiarskie,
- świadczącą usługi dezynsekcji i deratyzacji oraz inne w zależności od potrzeb

6. Przejęcia od dotychczasowego zarządcy i administratora dokumentacji finansowo-gospodarczej i technicznej dotyczącej nieruchomości,

7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego,

8. Przygotowanie projektu rocznego planu wpływów i kosztów utrzymania nieruchomości,

9. Zwoływanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem nań projektów uchwał,

10. Windykacja na drodze sądowej należnych opłat od członków Wspólnoty Mieszkaniowej,

11. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz jak i w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.


AD UNI - DOM Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Fasolowa 36 lok. 70
02-482 Warszawa

TELEFONY:
tel/fax (0-22) 863 60 01,
0-508 262 064
0-508 262 074

E-MAIL:
biuro@adunidom.pl

Jeśli pragniecie Państwo uzyskać więcej informacji o naszej ofercie zapraszamy do wypełnienia formularza.

wypełnij formularz >>

| AD UNI - DOM Sp. z o.o. - Zarządzanie nieruchomościami- ul. Fasolowa 36 lok. 70, 02-482 Warszawa
tel/fax (0-22) 863 60 01, 0-508 262 064, 0-508 262 074
e-mail: biuro@adunidom.pl